Vill du få hjälp med din beställning?
Ring 010-199 99 00
Sök

Ny mjukvara till Samsung 680 Version 602

Titta på två kanaler samtidigt

För att lättare komma igång med att titta på två kanaler samtidigt har valet lagts till i den vertikala kanallistan

Att titta på två kanaler samtidigt symboliseras av en ikon:

Du väljer detta läge genom att trycka på blå knapp på fjärrkontrollen.

Du kan titta ”sida-vid-sida” eller ”bild-i-bild” på två kanaler

Kontakta oss
Copyright © Viasat AB 2020