Vill du få hjälp med din beställning?
Ring 010-199 99 00
Sök

Problem med mjukvarunedladdning för fiber-tv kunder med Samsung 680

Om du som fiber-kund med boxmodellen Samsung 680 upplever problem med att boxen fastnar på 0% vid uppdatering av ny mjukvara direkt när du startar upp boxen, så kan du följa stegen i denna guide för att åtgärda problemet.

 

Kontrollera kopplingen

 1. Säkerställ så att tv-boxen är inkopplad till TV-uttaget i tjänstefördelaren som du har erhållet från stadsnätet.
 2. Koppla bort eventuell trådlös utrustning.

Ibland kan signalen vara för svag när det sitter utrustning mellan tv-boxen och tjänstefördelaren. För att få så stark signal som möjligt rekommenderar vi att koppla med kabel tills uppdateringen är genomförd.

 

Installera om boxen

 1. Dra ut strömkabel
 2. Håll in powerknappen på boxen och sätt i strömkabeln.
 3. Håll in knappen tills tre led-lampor på boxens frontpanel lyser och tills en meny dyker upp på TV-rutan.
 4. I menyn väljer du "Reset" – för att navigera ett steg neråt trycker du på powerknappen en gång, bekräfta valet genom att trycka in powerknappen i 2-3 sekunder.
 5. Efter en liten stund så kommer boxen automatiskt att starta upp i First Installation Setup. Navigera med fjärrkontrollen.
 6. Installation type – Välj IPTV.
 7. Country – Välj Sweden.
 8. Anslut via Wi-Fi – Välj om du vill ansluta nu eller senare.
 9. Bildformat – Välj automatisk.
 10. Hur vill du starta din box – Välj valfritt alternativ

  Om du får bild när du växlar till kanalen TV4 så kan du fortsätta med att uppdatera boxen. Om du får ett felmeddelande på TV4 eller om den inte går att välja i kanallistan så ber vi dig att kontakta kundtjänst.

 

Uppdatera boxen

 1. Dra ut strömkabel
 2. Håll in powerknappen på boxen och sätt i strömkabeln.
 3. Håll in knappen tills tre led-lampor på boxens frontpanel lyser och tills den dolda menyn visas. 
 4. I menyn väljer du "Update BL2" - för att navigera två steg neråt trycker du på powerknappen två gånger, bekräfta valet genom att trycka in powerknappen i 2-3 sekunder..
 5. Uppdateringen startas och du kan följa progressen i TV-rutan.

Ibland kan uppdateringen genomföras två gånger på rad, den andra uppdateringen startar då direkt efter den första. Vänta tills boxen har uppdaterat till 100% en eller två gånger.

 

Kontakta oss
Copyright © Viasat AB 2020