Vill du få hjälp med din beställning?
Ring 010-199 99 00
Sök

Inga kanaler på Fiber-tv

Gör en reset av din tv-box så här:

Samsung 5140 HD:

1. Dra ut strömkabeln ur digitalboxen,
2. Tryck in INFO-knappen på digitalboxens frontpanel, håll knappen intryckt.
3. Återanslut strömkabeln,
4. Fortsätt att hålla INFO-knappen intryckt tills dess att digitalboxen startar upp igen eller tills standby-lampan på frontpanelen har blinkat 5 gånger i snabb följd.
5. Släpp INFO-knappen.
6. Digitalboxen tar ca 30 sekunder att starta upp.

När detta är gjort behöver boxen installeras på nytt.

Samsung 680 UltraHD

1. Dra ut elsladden.
2. Håll in powerknappen på boxens frontpanel och sätt i elsladden.
3. Håll in knappen tills tre led-lampor på boxfronten lyser och vänta sedan tills bootloader menyn dyker upp.
4. I bootloader menyn väljer du "Reset" - Tryck en gång på powerknappen så markören flyttas ner till "Reset" och bekräfta valet genom att hålla in powerknappen (på frontpanelen) i 2-3 sekunder.

Boxen startas då om och förstagångsinstallationen sätts igång.

Pace 3000 

1. Gör boxen strömlös genom att dra ut strömkabeln.
2. Stoppa in strömkabeln igen.
3. Vänta till den orangea lampan på frontpanelen slutar blinka och lyser rött.
4. Tryck och håll in powerknappen på frontpanelen.
5. När den röda lampan slutar lysa, släpp knappen. Boxen kommer då utföra en återställning och gå till förstagångsinstallation. Observera att det kan ta en stund innan något händer på skärmen, inget meddelande visas att återställningen har blivit utförd.

När detta är gjort behöver boxen installeras på nytt.

Fungerar det fortfarande inte: Gå till detta steg.

Kontakta oss