Vill du få hjälp med din beställning?
Ring 010-199 99 00
Sök

Uppdatera tv-boxens mjukvara

Innan du laddar ned en ny mjukvara är det viktigt att kontrollera vilken version du har idag. Om du redan har den senaste versionen behöver du inte ladda ned en ny mjukvara till din box. 
För att kontrollera vilken mjukvaruversion din tv-box har trycker du följande på din Viasat-fjärrkontroll: Menu - Inställningar - Information. 

Mjukvaruversioner skiljer sig beroende på om du är kund via parabol eller fiber. Se nedan vilken version som är den senaste för din plattform och box.  

Senaste mjukvaruversionen:
Parabol-tv: 703
Fiber-tv: 450

Om boxen har en tidigare version rekommenderar vi att du gör en manuell nedladdning. Nedladdningen tar ca 30 minuter. 

Instruktioner: 

  1. Dra ut strömkontakten
  2. Tryck in högerpilen på frontpanelen
  3. Håll högerpilen intryckt och återanslut strömkontakten
  4. Vänta till "Downloadskylten" visas på tv (se bild nedan), släpp högerpil

Detta meddelande visas när boxen laddar ned en ny mjukvaruversion - visas även när mjukvaran laddas ned automatiskt. 

Kontakta oss
Copyright © Viasat AB 2020