Vill du få hjälp med din beställning?
Ring 010-199 99 00
Sök

Uppdatera tv-boxens mjukvara

Innan du laddar ned en ny mjukvara är det viktigt att kontrollera vilken version du har idag. Om du redan har den senaste versionen behöver du inte ladda ned en ny mjukvara till din box. 
För att kontrollera vilken mjukvaruversion din tv-box har trycker du följande på din Viasat-fjärrkontroll: Menu - Inställningar - Information. 

Senaste mjukvaruversionen:
Samsung 7140: 703

Om boxen har en tidigare version rekommenderar vi att du gör en manuell nedladdning. Nedladdningen kan ta upp emot 30 minuter. 

Instruktioner:

  1. Dra ur strömkabeln
  2. Håll höger pilknapp intryckt på frontpanelen av boxen
  3. Sätt tillbaka strömkabeln och fortsätt att hålla höger pilknapp intryckt
  4. När nedladdningsskylten visas på TV-rutan kan man släppa höger pilknapp


Detta meddelande visas på din tv när boxen laddar ned en ny mjukvaruversion. 

 

Kontakta oss
Copyright © Viasat AB 2020