Vill du få hjälp med din beställning?
Ring 010-199 99 00
Sök

Uppdatera tv-boxens mjukvara

Innan du laddar ned en ny mjukvara är det viktigt att kontrollera vilken version du har idag. Om du redan har den senaste versionen behöver du inte ladda ned en ny mjukvara till din box. 
För att kontrollera vilken mjukvaruversion din tv-box har trycker du följande på din Viasat-fjärrkontroll: Menu - Inställningar - Information. 

Senaste mjukvaruversionen:

Parabol-tv: 200
Fiber-tv: 500


Om boxen har en tidigare version rekommenderar vi att du gör en manuell nedladdning. Nedladdningen tar ca 30 minuter. 

Instruktioner:

1. Gör boxen strömlös.

2. Tryck och håll inne powerknapen på frontpanelen.

3. Stoppa in strömkabeln.

4. Bootloader-menyn kommer då visas, välj val två genom att trycka på siffran 2 på din Viasat-fjärrkontrollen.

(Så här ser steg 4 ut - Här väljer du val 2. "Download Main Software)
När mjukvaran laddas ned till din tv-box visas detta på din tv.

Kontakta oss
Copyright © Viasat AB 2020