Vill du få hjälp med din beställning?
Ring 010-199 99 00
Sök

Uppdatera tv-boxens mjukvara

Innan du laddar ned en ny mjukvara är det viktigt att kontrollera vilken version du har idag. Om du redan har den senaste versionen behöver du inte ladda ned en ny mjukvara till din box. 
För att kontrollera vilken mjukvaruversion din tv-box har trycker du följande på din Viasat-fjärrkontroll: Menu - Inställningar - Information. 

Mjukvaruversioner skiljer sig beroende på om du är kund via parabol eller fiber. Se nedan vilken version som är den senaste för din plattform och box.  

Senaste mjukvaruversionen:
Parabol-tv: 602
Fiber-tv: 602

Om boxen har en tidigare version rekommenderar vi att du gör en manuell nedladdning. Nedladdningen tar ca 30 minuter. 

Instruktioner:

1. Dra ut strömkabeln 

2. Håll in powerknappen på boxen och sätt i strömkabeln

3. Håll in knappen tills tre led-lampor på boxfronten lyser och tills den dolda menyn visas (se bild nedan).     

4. I menyn väljer du update main software - bekräfta valet genom att trycka in powerknappen i 2-3 sekunder.

(Steg 3), Här väljer du "Update main software". 


Detta meddelandet visas på din tv när boxen laddar ned en ny mjukvara.

Kontakta oss
Copyright © Viasat AB 2020