Vill du få hjälp med din beställning?
Ring 010-199 99 00
Sök

Uppdatera tv-boxens mjukvara

Innan du laddar ned en ny mjukvara är det viktigt att kontrollera vilken version du har idag. Om du redan har den senaste versionen behöver du inte ladda ned en ny mjukvara till din box. 
För att kontrollera vilken mjukvaruversion din tv-box har trycker du följande på din Viasat-fjärrkontroll: Menu - Inställningar - Information. 

Mjukvaruversioner skiljer sig beroende på om du är kund via parabol eller fiber. Se nedan vilken version som är den senaste för din plattform och box.   

Senaste mjukvaruversionen:
Parabol-tv: 703
Fiber-tv: 451

Om boxen har en tidigare version rekommenderar vi att du gör en manuell nedladdning. Nedladdningen tar ca 30 minuter.

Instruktioner:  

  1. Dra ut strömsladden
  2. Tryck in CH+ (pil upp)-knappen på mottagaren
  3. Återanslut strömsladden
  4. Fortsätt att hålla CH+ (pil upp)-knappen intryckt tills Standby-lampan på mottagaren blinkar grönt.
  5. Mottagaren laddar nu ned mjukvara.


Detta meddelande visas på din TV när en ny mjukvara laddas ned till tv-box. 

Kontakta oss
Copyright © Viasat AB 2020