Vill du få hjälp med din beställning?
Ring 010-199 99 00
Sök

Vid långsam start av tv-box

Detta kan bero på att du har energisparläget påslaget i din tv-box. För att stänga av energisparläget se nedan (gäller Pace 865, Samsung 7140,  Samsung 5140 och Samsung 680 Ultra HD). Instruktioner för övriga boxar hittar du i instruktionsboken på Mina sidor.

 1. Tryck på Menu
 2. Välj inställningar, tryck OK
 3. Välj inställningar igen, tryck OK 
 4. Slå Pin kod 0000, tryck OK 
 5. Välj energisparalternativ, tryck OK
 6. Välj Automatisk standby, tryck OK
 7. Ställ automatisk standby i läge AV
 8. Tryck blå knapp för att bekräfta
 9. Välj Passive standby, tryck OK  
 10. Ställ Passiv standby i läge AV
 11. Tryck blå knapp för att bekräfta
 12. Tryck på Viasat knappen för att återgå till TV tittande
   


Relaterade artiklar och information: 
Felmeddelanden på din tv
Bildinställningar
Uppdatera tv-box

Kontakta oss