Vill du få hjälp med din beställning?
Ring 010-199 99 00
Sök

Svart bild

Om TV-bilden är svart men du fortfarande kan se information om programmet när du byter kanal på Viasat-boxen kan det bero på en låsning i mottagaren. 

Felet kan bero på följande: 

  • En låsning i tv-boxen 


Åtgärder: 

  1. Gör boxen strömlös och ta ut programkortet ur boxen. Koppla in strömmen igen och sätt sedan i kortet först när boxen startat.
     

Om du inte får upp information om kanalen vid kanalbyte eller i menyn när du trycker Menu eller Setup på fjärrkontrollen till din Viasat-box har mottagaren och tv:n ingen kontakt med varandra. Gör följande:

  1. Kontrollera att rätt källa är vald på tv:n. Det gör du med hjälp av tv:ns fjärrkontroll (markerad med ”AV”, ”Input” eller ”Source”). Symbolen som ser ut som en tv-skärm och en pil.
  2. Kontrollera att kabeln mellan boxen och tv:n sitter i ordentligt.
  3. Testa en annan bildöverföringskabel (HDMI/SCART) mellan boxen och tv:n.


Relaterade artiklar och information: 
Felmeddelanden på din tv
Bildinställning
Tv-boxar

Kontakta oss
Copyright © Viasat AB 2020