Vill du få hjälp med din beställning?
Ring 010-199 99 00
Sök

Skapa favoritlista

 

 1. Tryck på MENU-knappen på din Viasat-fjärrkontroll
 2. Välj sedan INSTÄLLNINGAR 
 3. Välj ANVÄNDARVAL och därefter HANTERA FAVORITLISTA
 4. Markera de kanaler du vill ska ingå i din favoritlista med OK-knappen. Du navigerar med piltangenterna
 5. När du är klar, bekräfta med BLÅ knapp och tryck OK för att spara 


​​​Sortera favoritlista

 1. Tryck på MENU
 2. Välj INSTÄLLNINGAR
 3. Välj ANVÄNDARVAL och därefter HANTERA FAVORITLISTA
 4. För att sortera din favoritlista tryck GRÖN knapp
 5. Markera den kanal du vill flytta genom att markera den med OK-knappen. Flytta kanalen i listan med piltangenterna. När du är nöjd med placeringen trycker du OK. Fortsätt på samma sätt tills du är nöjd med listans sortering
 6. När du är klar, bekräfta med BLÅ knapp och tryck OK för att spara. Avsluta genom att trycka på VIASAT-knappen


Aktivera och använda din favoritlista 

 1. Tryck på MENU-knappen
 2. Välj TV-kanaler och sedan FAVORITLISTA. Välj valfritt program och tryck OK. Din favoritlista är nu aktiverad
 3. När du har aktiverat din favoritlista kommer du automatiskt att bläddra i din favoritlista
Kontakta oss