Vill du få hjälp med din beställning?
Ring 010-199 99 00
Sök

"Ditt programkort kan inte läsas... (21)"

Felmeddelande:
"Ditt programkort kan inte läsas. Prova att ta ut programkortet ur kortläsaren och dra ut boxens strömkabel. Sätt sedan i strömkabeln, låt boxen starta upp och sätt i programkortet i kortläsaren igen. Om felet kvarstår kontakta vår kundservice för vidare hjälp. (21)" 

Meddelandet kan bero på följande:

  • Programkortet är fel insatt - Steg 2 i åtgärder
  • En låsning i kortläsaren - Steg 3 i åtgärder
  • Programkortet är trasigt 

Åtgärder: 

  1. Kontrollera att det sitter ett Viasat-kort i kortläsaren
  2. Kontrollera att programkortet sitter åt rätt håll
  3. Gör boxen strömlös och ta ut programkortet. Återanslut strömmen och låt boxen starta upp utan kortet i, avvakta ca 30 sekunder innan du sätter tillbaka kortet


Relaterade artiklar och information:
 Digitalboxar 
 Programkortets placering i mottagaren

Kontakta oss
Copyright © Viasat AB 2020