Logout

Nedstängning av tjänsten text-TV för TV3 och TV6

Från den 1 oktober 2016 kommer tjänsten text-TV för TV3 och TV6 att stängas ner. Text-TV försvinner då från samtliga digitalboxar samt från text-TV-appen.

Textning av program på TV3 finns fortsatt tillgänglig på sidan 199.

För information du tidigare hittat på text-TV hänvisar vi nu till:

Arkiv