Nedstängning av tjänsten text-tv för TV3 och TV6

Från den 1 oktober 2016 kommer tjänsten text-TV för TV3 och TV6 att stängas ner. Text-tv försvinner då från samtliga digitalboxar samt från text-tv-appen.

Textning av program på TV3 finns fortsatt tillgänglig på sidan 199.

För information du tidigare hittat på text-tv hänvisar vi nu till: