Den 19 mars tas Viasats SD-boxar ur bruk

Som vi tidigare berättat tas Viasats äldre digitalboxar, så kallade SD-boxar, ur bruk den 19 mars 2018. Samtliga kanaler flyttas då över till en modernare sändningsteknik vilket innebär att de endast finns tillgängliga via våra nyare boxar (HD- och Ultra HD-boxar).

Liksom många andra tv-leverantörer flyttar även vi över kanalerna till den modernare sändningstekniken. Efter omläggningen har inte gamla boxar (SD-boxar) stöd för att ta emot kanalerna och måste därför bytas ut. Arbetet påbörjades i september 2017 och avslutas den 19 mars 2018. Kunder som berörs av förändringen har informerats om detta sedan juni 2017.

Den 30 september flyttades barnkanalerna, den 22 januari sport- och filmkanalerna och den 19 mars flyttas samtliga övriga kanaler över till den modernare sändningstekniken. För att du ska kunna ta del av ditt utbud efter omläggningen behöver du ha en nyare box (HD- eller Ultra HD-box) från Viasat.

Har du fortfarande en äldre box som behöver bytas ut? Läs mer och beställ här.